Prohlášení Občanského spolku Lidice.

 
    S čistým svědomím a plným vědomím odpovědnosti za udržení myšlenek a přání již nežijících Lidických žen, odmítáme  instalaci a provozování výstavy v areálu Památníku Lidice, pod názvem "Operace Valkýra", která byla zahájena dne 6. ledna 2016 ve výstavní síni In Memoriam a má zde být otevřena po delší část roku 2016.

    Tato výstava je věnována "hrdinskému činu" hraběte Clause Schenka von Steuffenberga, který v červenci 1944 spáchal nepodařený atentát na Adolfa Hitlera, což je prezentováno jako vrchol německého protinacistického odboje.
    Za tento čin byl von Steuffenberg popraven, jeho žena Nina přežila následnou deportaci, rovněž tak přežilo i jejich pět dětí.
    Za atentát údajně zaplatilo životem i dalších 150 vinných Němců.

    Lidickou tragédii zaplatilo životem 340 nevinných lidí včetně dětí a jejich rodná obec byla programově a zcela vymazána z mapy světa. Úspěšný atentát na protektora Čech a Moravy  R. Heydricha zaplatilo svými životy tisíce obyvatel Protektorátu, který von Steuffenberg pomáhal obsadit německou brannou mocí .

    Von Stauffenberg byl přesvědčený nacista, který se na počátku války aktivně podílel na okleštění ČSR. Za tuto činnost byl Adolfem Hitlerem po 15. březnu 1939 vyznamenán "Sudetskou pamětní medailí" se štítkem "Hradčana".

    Když byla v létě 1944 otevřena už i západní fronta a nacistické Německo prohrávalo válku na východní frontě, mohl atentát na Hitlera posloužit už jen k tomu, aby se spiklenci mohli domluvit se západem. Počítali s tím, že budou moci nerušeně, nyní už s podporou západních spojenců, pokračovat v "Drank nach Osten". Pro nás by to znamenalo, že mnichovská dohoda nebude nikdy anulována.

    Tak to je, z našeho pohledu, asi podstata hrdinství von Stauffenberga i když jistou míru osobní statečnosti musel tento nacista vynaložit.

    Zřizovací listina neukládá Památníku Lidice vystavovat na odiv návštěvníkům Lidic pofiderní smysl cizáckého "hrdinství". Hlavním úkolem Památníku Lidice  je trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a dále v článku III. , pod bodem 7 se Památníku Lidice ukládá povinnost, provádět původní vědecký výzkum v oblasti svého předmětu činnosti.

    Občanský spolek Lidice v tomto ohledu nepovažuje dovezenou výstavu "Operace Valkýra" za přínos pro trvalé uchování lidické vzpomínky, jak výše uvedeno.

    Vážení spoluobčané - potomci lidických žen - zamysleme se nad tím, jak je v této době nakládáno s naší minulostí. Jak by se k těmto aktivitám Památníku Lidice - Národní kulturní památky, postavily právě naše matky a babičky a hlavně jak by přijali adoraci von Stauffenberga v Lidicích lidičtí muži?

    Za OSL

Antonín Nešpor
předseda spolku.

V Lidicích dne 15. února 2016