Když se sejde 3 x 14.

    Dnes, v sobotu 14. května proběhlo pietní shromáždění u Památné Lidické hrušně. Na úvod zapěly Pěnice z Hostivic – ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně paní Hany Krejčové, moravskou lidovou „Teče voda teče“. Pan Motl, který shromáždění poctil svou přítomností vyprávěl velmi poutavě, jak to bylo doopravdy s plány na vyhlazení různých etnik v Evropě. Samozřejmě, že to byl výsledek konečného řešení obsazení Evropy německým etnikem. Podle výrazu v tvářích shromážděných, bylo vidět, že to pro všechny dost šokující téma.

    Shromáždění zakončily „Čechy krásné …“ a všichni odešli do Oázy.
    V domě pro seniory Oáza pokračovalo sobotní odpoledne dalším vystoupením sboru z Hostivic a po něm a po poděkování umělcům, kteří byli přítomni, byli seznámeni všichni s přírůstky vystavované hrušňové sbírky.

    Od loňska přibyly celkem tři exponáty. Opět se nám ohlásila se svým olejem  akademická malířka Alena Antonová, žákyně Emila Filly. Dále přispěl do sbírky svým grafickým listem - aquatintou  akademický malíř  a kadaňský galerista v jedné osobě Herbert Kisza. Poděkování bylo předneseno rovněž panu Steve Shaw z britského Stoke on Trent, jehož aquarel nazvaný „Pro Lidice“ je sestaven z atributů provázejících přeživší hrušeň.
 
    Ke slavnostnímu průběhu přispěli mimo umělců i vzácní hosté. Paní Miloslava Kalibová a syn lidického letce Josefa Stříbrného pan Pavel Stříbrný se svými dětmi a vnoučaty.
    Není třeba obšírně psát, jak dobře si všichni navzájem popovídali.

    Apropó to 3x 14 znamená, že výstava sbírky  už je po čtrnácté a rovněž, že máme už vysazeno 14 dceřiných hrušní. No a dnes je 14. května.https://picasaweb.google.com/111753626434012417018/6285315969234498161