Oázu navštívil ministr financí pan Andrej Babiš.

    „Poo“, jak říkávají děti, když chtějí ze školky dříve než v pozdním odpoledni, tak tedy dnes po obědě navštívil Oázu se svým doprovodem pan ministr Babiš.
    Debatovalo se o všem možném, i nemožném, pan Babiš vyslechl nářky paní ředitelky domu pro seniory Indrákové a v kostce povyprávěla o vzniku tohoto domu i paní Nešporová. Do diskuse se přihlásili jak obyvatelé Oázy, tak i obyvatelé Lidic.  Hlasy lidu byly vyslyšeny, a tak pan Babiš přislíbil finanční pomoc Oáze z vlastního fondu.

    Beseda proběhla v dobrém přátelském duchu a zakončila jí autogramiáda knížky rozhovorů "O Babišovi bez Babiše", kterou pan ministr rád každému podepsal společně s podáním ruky.

    Za OSL jsem panu ministrovi poděkoval za návštěvu a předal spisek o Památné Lidické hrušni, o které se při besedě nikdo nezmínil a tudíž se dalo očekávat, že se ani při dalších setkáních uspořádaných v Lidicích o hrušni mluvit nebude.

    Mimo program návštěvy jsem připravil a také předal panu Babišovi osobní dárek – sérii krabiček zápalek s jeho podobenkou a obrázkem zimní Oázy, která mu jistě připomene dnešní návštěvu v Lidicích.

Antonín Nešpor