14. března 1939 začalo Německo obsazovat torzo naší republiky

Průvodní text proněmeckého filmového týdeníku:
 

"Dvacet let po podepsání versailleské dohody, na jejímž základě vznikl stát, který nerespektoval právo občanů na sebeurčení a který s brutálním násilím potlačoval různé národnosti, se tento stát zhroutil jako domek z karet. Slovensko vyhlásilo svoji samostatnost. V té chvíli přijel prezident dr. Hácha s ministrem zahraničí Chvalkovským do Berlína, aby svěřil další osud tohoto rozpadlého státu do rukou Vůdce. Po podepsání prohlášení světového významu, ve kterém se český národ uchyluje pod německou ochranu, začali do ohrožených oblastí Čech a Moravy přijíždět němečtí vojáci, aby všude opět nastolili jistotu, bezpečí a pořádek."
 
 


14. březen  – Slovensko vyhlásilo samostatnost a v návaznosti na to, první němečtí vojáci překračují hranice a vstupují na naše území.
 
15. březen prezident Hácha v Berlíně podepisuje dokument o předání naší země pod správu Německa.
 
16. březen – na pražském hradě je vydán výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
 
    Pokud si myslíte, že náš osud někoho zajímal, pletete se.
     Britský premiér Neville Chamberlain prosazoval názor, že se vznikem Slovenského státu došlo k zániku Československa a Velká Británie není povinna garantovat její hranice.
 
https://www.facebook.com/421759324822310/videos/vb.421759324822310/445981775733398/?type=2&theater