Kulatá výročí.

    V roce 2017 proběhnou v obci několikerá kulatá výročí. Jmenujme alespoň ta nejdůležitější.

    75. výročí vyhlazení Lidic.
    70. výročí položení základního kamene nových Lidic.
    45 let od otevření mateřské školky, viz článek v minulém čísle Zpravodaje.

    K těmto třem, všeobecně známým výročím, ale můžeme s jistou mírou hrdosti přidat i 10. výročí prohlášení Lidické hrušně památným stromem republiky.

    Při této příležitosti si připomeneme rovněž desátý rok, kdy svoláváme k Památné Lidické hrušni shromáždění, abychom jí přivítali do dalšího roku jejího života. A zároveň si připomeneme 10 let trvání Občanského spolku Lidice (dříve Občanského sdružení Lidice).
    Nemůžeme opomenout, že už pět let vysazujeme v rámci projektu nazvaného "Posel naděje", dceřiné hrušně na různých místech naší vlasti i v zahraničí.
    Koncem dubna t.r. se doufejme dopočítáme dvaceti vysazených štěpů.

    Vše završíme s přáteli v sobotu 29. dubna, desátým shromážděním a vernisáží výstavy v Oáze.

    Jako připomínku k vybraným výročím přikládám čtyři fotografie.

    První ze starší dvojice snímků zachycuje poklepání na základní kámen Lidic z 15. června 1947, za přítomnosti britské delegace ze Stoke on Trent. Dlegaci, kterou vedl Sir Barnett Stross, zachytil druhý snímek na rozvalinách původního lidického hřbitova. Dr. B. Stross uprostřed a vpravo v uniformě, průvodce delegace plk. Josef Horák.
   Těsně pod obzorem jsou vidět přes údolí již vystavěné ubikace pro dělníky „Mezinárodní stavby mládeže – Lidice“

    Druhá dvojice snímků je z prvního shromáždění u Památné Lidické hrušně konaného v roce 26. dubna 2008. Shromáždění tehdy zahájil pan PhDr. Zdeněk Mahler a vlastenecké písně přednesl pěvecký sbor Buštěhrad, pod vedením pana Jiljí Teringera, se sólistkou Martou Hanfovou.

    Ještě jedno výročí je třeba připomenout i když není tak kulaté, jak by se zdálo. Letos proběhne už sedmý ročník rekonstrukce transportů smrti Lidických žen, ale i ostatních navracejících se vězňů z koncentračních táborů.
    Díky za tuto iniciativu paní Mileně Městecké a dalším aktivistům.

    Děkujeme všem přátelům Památné Lidické hrušně.