Ohlas na článek
    „Papež František srovnal tábory pro uprchlíky s nacistickými koncentračními tábory“
        https://blisty.cz/art/86541.html  (a další portály)
        22. 4. 2017
 

    Pět tisíc nacistů prchajících před spravedlností se po prohrané válce vydalo do Argentiny, téměř 2000 těchto "také uprchlíků", zvolilo Brazílii.  Dalších 500 až 1000 nacistů nalezlo nový domov v Chile, zbytek utekl do Uruguaje a Paraguaje.  
    Je to logické, když argentinský prezident Juan Peron prodal cca deset tisíc argentinských pasů organizaci ODESSA, která se zabývala ochranou nacistů. Na ty peníze si Němečtí nacisté museli tvrdě vydělávat například na zubním zlatě, které nakradli po celé rozšiřující se třetí říši a v koncentračních táborech od mrtvých vězňů, ale i na Lidickém hřbitově, který celý vyrabovali.

    To vše ale papež František nemohl ovlivnit. Stejně tak ale nemohl ovlivnit jihoamerický náhled tamních obyvatel na nacisty, kteří se zde po válce usadili a stali se váženými občany s takticky vymazanou krutou minulostí.

    Papež František má ve svých projevech na lidstvo rozumné názory, jeden za všechny: „To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!“.

    Problém je jen v tom,  kdo papeži Františkovi radí a co všechno si on sám poradit nechá.
    S přirovnáním nynějších sběrných táborů k nacistickým, jím vyslovený příměr značně pokulhává.
    Uvedu příklad. Paní Františka Hroníková – Lidická žena No:11732, která přežila Ravensbrück, byla v době likvidace Lidic krátký čas těhotná. Na konci svého těhotenství porodila v lágru zdravého chlapce, ale auzérky miminko bezprostředně po porodu usmrtily.
    Byly to stejné Němky – příznivkyně nacionálního socialismu, které se pak skrývaly v jižní Americe, možná právě s argentinskými pasy od prezidenta Perona.

    Už v tomto jediném životním osudu je vidět propastný rozdíl mezi dnešními sběrnými tábory, kde jsou shromažďováni uprchlíci a tehdejšími nacistickými koncentračními tábory.

    Pro úplnost, během tří let, co Lidické ženy byly nuceny pracovat v koncentračních táborech třetí říše jich zahynulo přes padesát – plná čtvrtina z celé vesnice byla zplynována a jinak umučena prací.

    Až tomu bude podobně s násilným usmrcováním vězňů v novodobých koncentračních táborech uprchlíků (nedejbůh) teprve potom bude mít papež František pravdu, ale dnes se ve svém výroku odklání od pravdy a staví se do nezáviděníhodné pozice člověka, který se zjevně mýlí, předpokládám, že jen tím, že má špatně informované rádce, opět bohužel. Obraz Raisy Alžběty Čampulkové ukazuje osud vězněné v Ravensbrücku.  Nikdo nikdy si ho ve svém příbytku nevyvěsí, přestože je pravdivý.