Hrušeň v Nasavrkách si vede výborně. 

    I letos zasílám informace o našich historických akcích z období 2. světové války
 
    Stále se snažíme pokračovat v aktivitách z předchozích let. Začali jsme již v únoru.
    17.2. 2017 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili pietního aktu u příležitosti seskoku parašutistické skupiny Platinum - Pewter v době 2. světové války. Tento desant byl vysazen na území protektorátu poblíž Nasavrk v únoru 1945. Jeho cílem byla zpravodajská činnost, zajištění příjmu dalších osob a výzbroje a udržování radiového spojení v prostoru Českomoravské vysočiny. Chlapci i děvčata si tak opět připomněli hrdinství našich spoluobčanů a jejich rodin za okupace.

    Následoval projekt Krokus.
    Na jaře naši lidicko – nasavrckou hrušni opět obklopily žluté krokusy s připomínkou umučených židovských obětí za 2. světové války. Do této akce, kterou realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze, se zapojujeme již několik let.

    Po odmlce jsme se opět účastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017. Naši školu reprezentovaly kolektivní práce i práce jednotlivců.
Již několik let se úspěšně zapojujeme do vzpomínkové akce v obci Ležáky - Poselství ukryté v květech. Tentokrát byla výstava na počest umučených za 2. světové války spojena i s významnou pedagogickou osobností . Památník Lidice navázal totiž spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, které pečuje o památník Komenského v Naardenu v Nizozemí. V letošním roce uplynulo 425 letod narození tohoto "učitele národů".  Nejlepší aranžmá, které vytvořila právě naše škola, bude umístěno v říjnu v Komenského kapli v Naardenu.

    I další, tentokrát sportovní aktivity souvisely s červnovým vypálením obce Ležáků.  Naši žáci se opět úspěšně zúčastnili Memoriálu Josefa Šťulíka, tedy běžeckých závodů.
    V červnu jako každým rokem si žáci připomněli při hodinách dějepisu tragédii Lidic i Ležáků.

    A následuje naše historická pýcha lidicko – nasavrcká hrušeň. Stále je v centru dění. Daří se jí dobře. Již se snažíme tvarovat korunku.

    Opět nabízím možnost prohlédnout si foto z daných akcí na našich webových stránkách:  www.zsnasavrky.cz.

    S pozdravem za ZŠ Nasavrky Štěpánka Korytářová
 Obrázek v záhlaví je z výsadby v roce 2014
 
hrušnička v roce 2016
hrušnička v roce 2017