Jak se staví pomníky? 

    Na severu Čech byly odhaleny dva obnovené pomníky T.G.Masaryka - ve Sloupu v Čechách a v Krompachu.

    99 let po vyhlášení samostatného Československa byly znovuobnoveny dva pomníky T.G.Masaryka. Obě busty prezidenta – osvoboditele byly odhaleny původně v roce 1948, jako jedny z posledních, ne-li úplně poslední v Čechách. O letošní obnovení se zasloužili za velké podpory obou obcí a jejich starostů i mnohých dalších Josef Doškář a ČSOL Nový Bor.

    V sobotu 28. října se připomínal vznik Československa na mnoha místech České republiky. Zde na severu Čech to bylo hned dvakrát. V 11 hodin byl slavnostně odhalen obnovený pomník TGM ve Sloupu v Čechách a odpoledne, v 16 hodin se konala podobná slavnost, až u hranice s Německem v Krompachu.

    Oba pomníky mají svůj příběh. Ještě před pár týdny to byla pouhá torza. Oba vznikly „na poslední chvíli“ a také dlouho nevydržely. Ve Sloupu v Čechách to bylo 16. května 1948 v parčíku před kostelem. Místní pošta dokonce vydala speciální razítko. Čtu na něm dnes text "Odhalení pomníku T. G. Masaryka".
    V Krompachu to bylo ještě o něco později, 28. října 1948. Tady v průběhu slavnosti odhalení pomníku u Lípy svobody hrála dechová hudba Finanční stráže z Prahy, zpíval pěvecký spolek z nedalekého Jablonného v Podještědí, účinkovali i žáci místní krompašské školy. Po ukončení slavnosti proběhla přehlídka uniformovaných složek – SNB, Finanční stráže a hasičů. Byla to velká sláva.

    Netrvalo dlouho a oba pomníky zmizely.
    Navíc jak 65 let zůstaly na místech jen podstavce, hlavy se ztratily neznámo kam. Původně pečlivě upravená místa - v Krompachu například obehnané dřevěným plůtkem v národních barvách a později už tajně opečovávané místním učitelem Oldřichem Pohlem, jedním z iniciátorů pomníku – chátrala a zarůstala travou.
    Až přišel rok 2016 a obnovy se ujal Josef Doškář a ČSOL Nový Bor. Obě obce obnovu zvažovaly a tak jeho pomoc velmi uvítaly.

    Bylo to ale složitější než by se zdálo.
    V případě sochy v Krompachu byl autorem původní ztracené busty sochař Josef Fojtík. Narozen ve Žďáru na Rakovnicku, později student a dlouholetý učitel kameno-sochařské školy v Hořicích. Vytvořil bustu TGM pro pomník a daroval ji obci Krompach, kde vlastnil dům č.p. 21. Model busty tedy poptal pan Doškář u vnučky pana Fojtíka, paní Evy Sukové. Ta mu však sdělila, že model již neexistuje. Jak se ale nakonec domluvili, panu Fojtíkovi stál prezident Masaryk několikrát modelem a měli tedy na půdě ještě další dvě předlohy. Potomci neměli námitek a tak pan Doškář zprostředkoval  k výrobě busty její zápůjčku pro firmu pana Danihelky z Hořic.
    Pan sochař Fojtík by měl jistě radost, že jeho dílo se do Krompachu dnes navrací.

    A jak to bylo s bustou ve Sloupu?
    Opět už původní předloha, která byla dílem sochaře Jana Víta, nebyla k dispozici. V Jižních Čechách se ale podařilo panu Doškářovi nalézt podobnou bustu u akademického sochaře Ivana Tláška, který ji jako předlohu poskytl. Rozměrově odpovídala základně nosného sloupu. A výsledek je i v porovnání s dobovými fotografiemi pomníku více než uspokojivý.

    Spolupráce  znovuobnovení pomníků velmi prospěla a to i v oblasti finanční.
    V Krompachu zaplatili zhotovení busty potomci autora Josefa Fojtíka, ČSOL Nový Bor formu, zbytek nákladů hradila obec. Pan starosta František Chadima, dokončil to co jeho předchůdce pan starosta Audes začal. Svoje dojmy z odhalení pomníku popsal slvy: „Bylo to moc příjemné, slavnosti se zúčastnila celá obec. Pomník je nedaleko Lípy svobody vysazené nově v 90. letech minulého století. Celé místo budeme ještě na oslavy 100. výročí upravovat. Pomník osadíme plůtkem, provedeme kolem úpravu zeleně. Při příchodu do obce každý zaznamená hned tady u nás kousek za hranicí, že je v Čechách.
    Starosta Sloupu v Čechách, pan Jaromír Studnička, byl také rád, jak se vše zdařilo realizovat. Náklady uhradila obec. „Slavnost i obnova pomníku se povedla suprově, mám z něj radost. Účast na slavnosti byla velmi dobrá, přišlo kolem 40-50 lidí. Místo je pěkné a důstojné a bude do budoucna připomínkou české státnosti v obci.“

    Přeji České republice a Čechům mít více takových Josefů Doškářů, kteří umí obnovit a objevit ztracené poklady. A spolupráci, vůli a podporu všech, kdo realizaci ochotně pomohou. Byl takto obnoven v Novém Boru i pomník Rumburské vzpoury, upraveno pietní místo a vytvořeno nové na místě boje rumburských rebelů. Byla tak obnovena tradice češství a vlastenectví v časech první republiky mnohdy nelehce hájená. Podařilo se ji udržet dodnes a znovu probudit k životu.

Text: Milena Městecká
Foto, dokumenty: archiv Josefa Doškáře a Zbyňka Cincibuse
 


Poslechněte si o Rumburské vzpouře pořad Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. V pondělí 6.11. 2017 v 18:30 na ČR Dvojce - ČAS VZPOURY, ČAS POMSTY


Snímky z obnovení pomníku TGM ve Sloupu v Čechách https://photos.app.goo.gl/4PgaTNg1VNR0cRnL2

Obnovení pomníku TGM v Krompachu:  https://photos.app.goo.gl/I28JVcaDFIsqMU0Z2

Obnovení pomníku Rumburské vzpoury a její nové pietní místo v Novém Boru https://photos.app.goo.gl/ThUZYdsjcVADsv3H3