V parku na Klárově. 

    "Za každým z uvedených jmen na památníku je příběh hrdinství, odvahy, vzdoru, odhodlání, sebeobětování a vlastenectví. Rytířských vlastností hodných silného a mocného lva, který na křídlech Spitfirů, Tempestů, Huricanů, Liberátorů a Welingtonů přinesl naší vlasti svobodu a nezávislost" uvedl velitel vzdušných sil AČR generálmajor Jaromír Šebesta.

    V parku na Klárově se v pondělí 13. listopadu sešlo velké množství uniformovaných i civilistů u Památníku Okřídlený Lev. Byl odhalen před třemi roky - 17. června 2014, nákladem britské komunity žijící v Čechách a na Slovensku,  jako poděkování za pomoc Británii v bojích proti Německu.
http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20140617%20Lev%20co%20m%E1%20k%F8%EDdla_.html

    13. listopadu t.r. byly na plášti památníku odhaleny nápisové desky se jmény všech 2507 čsl. příslušníků perutí RAF.

    Odhalení se zúčastnili Brigádní generál Pavel Vranský a zakládající člen Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích pan Generálmajor Emil Boček.

    Mezi 2507 vyrytými jmény řazenými podle abecedy lze pak najít i dva Lidické letce - S/Ldr Josefa Horáka a F/Lt Josefa Stříbrného.  K připomínce, jak opouštěli vlast, aby mohli splnit svou vojenskou přísahu, lze v seznamu najít i jméno jejich padlého kamaráda F/Lt Václava Študenta z Hostivice. O osudech těchto tří kamarádů se dočtete na webu v eseji "Poslední lidický muž"  a "O kamarádech ve zbrani"