10. Výročí vyhlášení Lidické hrušně Památným stromem.

    Asi by bylo vhodné připomenout to, co Marta Hanfová při svém vůbec prvním vystoupení na shromáždění u Lidické hrušně naznačila: „Jsem ráda, že se Lidická hrušeň stala památným stromem České republiky“.
    26. dubna v roce 2008 u hrušně zazpíval „Buštěhradský pěvecký sbor“ pod vedením pana Jiljí Teringera a jako sólistka vystoupila Marta Hanfová za doprovody kytary pana Tomáše Hanzlíčka. K zahájení těchto jarních shromáždění přijal pozvání pan doktor Zdeněk Mahler, který zde mj. prohlásil, že: „Je pro mě čest, moci promluvit na pietním území u původní hrušně ze starých Lidic“.

    O rok později při jarním shromáždění 16. května 2009 vystoupil při shromáždění sbor kladenských učitelek, které si říkají dodnes „Song Ladies“. Jako sólistka vystoupila pěvkyně slečna Alena Hellerová za doprovodu pana profesora Jaroslava Šarouna. Ke shromáždění promluvila dnes již nežijící paní Anděla Dvořáková, předsedkyně Ústředního výboru svazu bojovníků.

    V roce 2010, 15. května, zazpívali u hrušně členové „Mužského pěveckého  sboru Smetana – Slovanka  Kladno“, pod vedením sbormistra, pana Jana Duška. Proslov měl Ing. Jiří Hruška – galerista ze Slaného, pozdější donátor hrušňové sbírky.

    21. května  2011 přijelo z Prahy houslové „Duo ECO“ paní Evy a slečny Pavly Franců. Vystoupilo těleso nadmíru známé, a to „Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno“ se sbormistrem Ondřejem Novákem. Ten den poprvé vystoupil u hrušně s proslovem věnovaným historii Lidic, pan Stanislav Motl. Pan publicista (autor nesčetných filmových a televizních dokumentů, například hned dvoudílný dokument „Noc delší než den“, který věnoval obětem Lidic),  se při svém vystoupení vyjádřil, že „Jeho účast na pietním shromáždění u Památné Lidické hrušně je pro něj velkou ctí“.

    Rok 2012 se stal význačným pro zahájení projektu „Posel naděje“, kterým se snaží naše občanské sdružení rozšiřovat povědomí o Lidické historii, a to tak, že vysazujeme na různých místech republiky dceřiné štěpy od naší Památné Lidické hrušně. 14. dubna 2012 na shromáždění přijel smíšený pěvecký sbor „Gaudium“ z Kladna, pod vedením paní Lenky Kubínové. Další historické téma přednesl pan Stanislav Motl.

    18. května 2013 u hrušně vystoupil smíšený pěvecký sbor z Lán  „Chorus Laneum“ pod vedením sbormistra Vladimíra Doležala. V plném slunci vyprávěl pan Stanislav Motl historii pohřbívání zavražděných Lidických mužů.

    31. května 2014 ke hrušni přišli v krojích členové „Novostrašeckého národopisného souboru Čtyřlístek“ pod vedením Tomáše Vávry. Pan Stanislav Motl vyprávěl o svědectvích násilí a tyranie nacistů.

    V roce 2015, 30. května přijel do Lidic „Hornický pěvecký sbor Kladno“ s vedoucím Karlem Loulou. Doposud největší těleso, které zde svým vystoupením zarámovalo vyprávění Stanislava Motla ke stému výročí Lidických letců, Josefa Horáka a Josefa Stříbrného.

    14. května 2016 na pietní shromáždění přijel ženský pěvecký sbor z Hostivic, který si říká „Hostivické pěnice“, pod vedením paní Hany Krejčové.  Pan Stanislav Motl vyprávěl, jak to bylo doopravdy s plány na vyhlazení různých etnik v Evropě, a vysvětlil smysl takzvaného „Konečného řešení a obsazení Evropy německým etnikem“.

    Letos, v roce 2017 (desátém výročí založení Občanského sdružení Lidice), jsme se sešli u Památné Lidické hrušně 29. dubna. Z Liberce přijel zazpívat dětský pěvecký sbor „Severáček“ s jeho vedoucí paní Silvií Pálkovou. Jejich návštěvu Lidic jsme plánovali už před rokem, při výsadbě hrušně na Štefánikově náměstí v Liberci. Pan Stanislav Motl se vrátil k málo známým informacím lidické apokalypsy.

    Mimo pořádání každoročních shromáždění u Lidické hrušně, jsme začali v Oáze postupně vystavovat rozrůstající se sbírku uměleckých předmětů, které věnovali jejich autoři do sbírky pro propagaci historie Lidic.
    Letos byla také uspořádána již 15. výstava s šedesáti dvěma výstavními exponáty. Vernisáže se zúčastnili navíc čtyři noví umělci se svými obrazy, které do sbírky veřejně věnovali. Děkujeme paní doktorce Ruth Hálové a Miroslavu Burgerovi z Křemže, Janě Kotové z Kladna a Petru Bláhovi z Českých Budějovic za podporu naší činnosti.

    Dokonce roku jsme získali další výstavní exponáty, takže na příští výstavě, se kterou počítáme hned v lednu 2018, jich bude již 68.
Návštěvnost výstav zatím nesledujeme, ale jelikož se jedná o monotématickou výstavu, později, nebo předem spojenou s besedami s tamními žáky škol a dospělými návštěvníky, pravděpodobný počet návštěvníků můžeme jen odhadovat. Jde ale o tisíce žáků a dospělých.

    S propagací hrušně jsou spojené výsadby, kterých ke konci letošního roku proběhlo již 23. O poslední výsadbu spojenou s besedami se žáky požádalo vedení  Základní školy Bratří Čapků v Příbrami.

    Je příznačné, že kde jsme již jednou byli třeba jen s besedou, či výsadbou hrušně, tam se po čase navracíme s výstavou a naopak, jak tomu bylo například v Nasavrkách nebo právě nyní v Příbrami. Konečně i v Tachově, kde místní Městké zastupitelstvo společně s Genovými sady Tachovska uspořádali „Den pro Lidice“. I zde nakonec proběhla vernisáž výstavy, jejíž exponáty byly vystaveny po dobu celého měsíce.

    Tímto skromným shrnutím k desátému výročí práce našeho spolku, bychom rádi poděkovali všem přátelům a známým, kteří kdy na shromáždění přišli pozdravit Památnou Lidickou hrušeň a vítat jí do dalších let svého života.

    Rovněž tak děkujeme všem návštěvníkům výstav, posluchačům besed i těm, kteří pomohli a dnes na Lidice vzpomínají u vysazených „Poslů naděje“.Pro zpravodaj sestavil 20. 12.2017 Antonín Nešpor