95 let paní Miloslavy Kalibové.
 

  
    Dnes v podvečer jsme popřáli paní Miloslavě Kalibové k 95. narozeninám.
    Patří jí poděkování za její podporu našim lidickým spolkům.

 
    Hodně zdraví do dalších let přejí členové Občanského spolku Lidice.
 
 
 

Antonín Nešpor
předseda spolku
 
 
 
 
 
 
 
 

    K blahopřání paní Kalibové se připojili i kladeňáci článkem, na který je link níže.

    Jelikož se v článku m.j. pojednává o jednom z transportů smrti Lidických žen (Ravensbrück - Mirow - Malchov - Crivitz), je třeba připomenout to, o čem se v článku nepíše, a to, že ideu obnovení rekonstrukcí transportů smrti Lidických žen zveřejnila ve svých vzpomínkých paní Anna Nešporová, rozená Horáková z Lidic, když sestavila místa průchodu transportu smrti, kterého se společně s dalšími čtyřmi Lidickými ženami osobně zůčastnila.
    Této informace se chopila v roce 2010 paní Míla Městecká a ověřila průchodnost trasy Ravensbrück - Nový Bor, která je 470 km dlouhá. Zavedla tradici, každoročních rekonstrukcí transportů smerti Lidických žen. 
    V roce 2014, po vyprávění paní Skleničkové a Kalibové na besedě v Oáze, byly pochody smrti rozšířeny o další etapu do Crivitz.  Paní Městecká pak postupně procházela s dalšími účastníky ( i z Lidic), nově objevené trasy transportů dalších Lidických žen.
    Škoda je, že dodnes ještě nejsou známé všechny cesty kudy se Lidické ženy vracely domů.

 http://www.vasekladno.cz/zpravy/7521-lidicka-zena-ktera-dodnes-inspiruje-95-let-miloslavy-kalibove