Besedy o lidické historii v Domě Natura v Příbrami

 
    V minulém  Zpravodaji naší obce jsme vás, milý čtenáři, seznámili s další akcí OSL na téma Lidická hrušeň, tentokrát v Příbrami. Na podzim loňského roku jsme v areálu příbramské školy Bratří Čapků vysadili již v pořadí 23 dceřinou hrušničku  a svěřili ji do rukou školáků.

    Ředitelkou této školy je paní Mgr. Alena Mašiková, která je  také malířkou. Proto ji nadchla myšlenka umístit v Příbrami na několik měsíců výtvarnou sbírku,  která je neoddělitelnou součástí aktivity OSL – výsadby roubovanců Památného lidického stromu. Po besedě o Lidicích, uspořádané ve škole, oslovila projektového ředitele Domu Natura pana MVDr. Luboše Gardoně, který se v lednu t.r.  instalace celé výstavy ujal s nesmírným nadšením a dokonalostí.
    Vernisáží výstavy ale aktivita pana Dr. Gardoně neskončila. Inicioval a zajistil na téma lidické historie další besedy, které proběhly 16.2.t.r.
    Besedy byly v tento den hned tři.
    V dopoledních hodinách proběhla beseda  pro děti ve věku 10 – 12 let, a po té následovala beseda pro starší žáky ZŠ a studenty místního gymnazia. V pozdním odpoledni proběhla také beseda pro dospělé, kterou osobně vedl historik a novinář,  pan Stanislav Motl, který se lidické historii již řadu let věnuje.

    Besedy měly dvě témata z lidické historie. Na pozadí příběhu "Posla naděje", neboli Památné hrušně na Pietním území, se posluchači dověděli podrobnosti o zkáze Lidic. Druhá část besed se týkala smutného osudu dvou lidických občanů, důstojníků, kteří na sklonku roku 1939 odešli do zahraničí splnit svoji vojenskou přísahu složenou Československé armádě  a naší vlasti. Těmito statečnými muži byli Josef Stříbrný a Josef Horák, kteří bojovali  v 311. bombardovací  peruti R.A.F. Po válce se dočkali trpkého osobního i profesního zklamání tak jako mnoho dalších letců bojujících v západních armádách.

    Na besedách byl promítnut film pana Stanislava Motla „Kalvárie lidických letců“, věnující se tomuto tématu.

    Všech besed se účastnil i pan Peter Rusnák, přítel Lidic, historický badatel a kastelán na Komorním Hrádku v Choceradech. Na odpolední besedě pro dospělé jsme se s radostí znovu přivítali s paní Danuší Kozlíkovou, místopředsedkyní ČSBS  Valašské Meziříčí a její kolegyní, které neváhaly do Příbrami přijet z druhého konce republiky.
    Ještě bychom měli zmínit přítomnost pana Vlastimila Šustra, rodáka a občana Příbrami, který byl původním iniciátorem, a který oslovil svoji "rodnou" školu s nabídkou případné výsadby "Posla naděje". Od této jeho iniciativy se odvíjely další akce v Příbrami.

    Všechny besedy se setkaly s nepředstíraným zájmem. Děti se zajímaly i o výtvarnou sbírku a fotografovaly si její exponáty.
    Jeden ze starších chlapců projevil zájem o roubovance Lidické hrušně pro výsadbu do parku náležejícího k zámku Radíč. Zároveň, přislíbil svou vlastní péči o hrušničku, protože na zámku žije a v budoucnu se chce věnovat péči o park.
    Nabídka od tohoto mladíka nás zaujala. Takže se v budoucnu jistě v zahradě zámku Radíče při výsadbě štěpu potkáme.
 
    Pro velký zájem o besedy a výstavu sbírky "Posel naděje",  plánuje pan Dr. Luboš Gardoň v březnu (ještě než výstava skončí), uspořádat další jeden den, plný besed pro děti i dospělé z blízkých i vzdálenějších škol.
    V Domě Natura je řada velmi zajímavých výstav o naší přírodě včetně terárií, ve kterých se chovají obojživelníci a plazi. Toto nové městské centrum vědy a kultury poskytuje pro všechny návštěvníky - rodiče i jejich děti, spoustu užitečných informací.

 

    P.S. právě v den uzávěrky Zpravodaje přišla zpráva, že v britském městě Stoke on Trent dnes, 20. února 2018,  vysadili tamní aktivisté štěp lidické hrušně, který jim byl svěřen v červenci minulého roku. Od loňska, byla hrušeň uchována v pěstitelské zahradě, do té doby, než pro ni Město vyhledá a povolí pevné stanoviště, odpovídající významu štěpu Památné Lidické hrušně.  Městská rada odsouhlasila vysadit hrušeň v City Centre. Tolik informace z FB.