Pan PhDr. Zdeněk Mahler zemřel. 

    Kdokoliv vyslovil jeho jméno, bylo to vždy a stále je, pohlazení po duši.  Přítomnost pana doktora Mahlera jsme pociťovali pokaždé při čtení jeho knížek, předloh k jeho hrám, či filmům, ve kterých dokázal připomínat naši národní historii s noblesou sobě vlastní.

    Vzácné jsou vzpomínky na jeho pobyty v Lidicích, kdy přijížděl do Oázy, aby besedoval s obyvateli Lidic, zvláště pak s Lidickými ženami.
 
    Vzpomínáme na jeho přednášky o naší historii, o všem, nad čím ve svém životě bádal. Jsme rádi, že sobě našel v Lidicích nové přátele a o to více je navštěvoval.

    Ještě jedna vzpomínka na přítomnost pana doktora Mahlera na pietním území starých Lidic, nás bude i v budoucnu provázet. Přijal pozvání na první pietní shromáždění u Památné Lidické hrušně 26. dubna 2008. Zde pak ve svém proslovu zavzpomínal na staré Lidice.

    Členové a příznivci Občanského spolku Lidice, žádají tímto pozůstalé, aby přijali upřímnou soustrast.

    Čest jeho památce.
 
 https://vltava.rozhlas.cz/vzpominka-na-zdenka-mahlera-6945794

http://svobodne-radio.cz/2018-03-22-studio-kladno-prevzato-vii-roc-ceske-konference-ph-dr-zdenek-mahler-dr-h-c-osud-nebo-nadeje/