T I S K O V Á Z P R Á V A
 

    Spolek pro zachování odkazu českého odboje 272 01 Kladno, Náměstí starosty Pavla 44

    Jičín, 7. 4. 2018
    Avízo: Na základě rozhodnutí Republikového výboru Spolku pro zachování
odkazu českého odboje byla dne 7. dubna 2018 založena Základní organizace Jičín.

    Členy základní organizace jsou bývalí členové okresní organizace Českého svazu bojovníků za
svobodu, která byla zrušena rozhodnutím ÚV ČSBS dne 18. 10. 2016.

    Členská základna Spolku pro zachování odkazu českého odboje se tak rozrůstá o účastníky
domácího odboje, pozůstalé po obětech nacismu a další členy, kteří se chtějí aktivně zapojit
do činnosti Spolku v Královéhradeckém kraji.
    Je nám ctí, že čestnou členkou Spolku se stala také jedna z přeživších tábora v Terezíně
a KT Auschwitz-Birkenau, paní Doris Broulová.

Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová
předsedkyně

7. 4. 2018