Letošní shromáždění u hrušně.

    Letošní shromáždění u hrušně vyšlo na jedničku. Přestože shodou okolností nebylo nijak propagováno, na Pietní území přišlo k hrušni přes sto dvacet návštěvníků. Byla to největší účast za posledních jedenáct let.
    Zahájení i ukončení shromáždění zajistil smíšený pěvecký sbor Gambale, pod vedením sbormistryně, paní Evy Šuhajové.
    Jako každoročně i letos přispěl k dobrému průběhu svým neopakovatelným proslovem pan Stanislav Motl.

    Po přesunu shromážděných do Oázy byla zahájena letos v pořadí již 17. výstava hrušňové sbírky. Na jejím začátku, vystoupil sbor Gambale se svým programem, na jehož konec zařadilo skladby, které jsme si zazpívali všichni, tedy i návštěvníci výstavy.
    Letos nás překvapila ředitelka ZŠ Bratří Čapků v Příbrami, paní Alena Mašiková, která nám do sbírky věnovala svůj obraz. Ptáte se proč? Není třeba. V Příbrami jsme vloni na podzim zasadili na pozemku školy už 23. dceřinou hrušeň a paní ředitelka se připojila svým dílem k těm, kteří chtějí svým dílem podpořit naše dlouholeté snažení při rozšiřování všeobecného povědomí o Lidické historii. Navíc předchozí výstava sbírky byla instalována po dobu tří měsíců v Příbramském domě Natura a tak díky obětavosti pana ředitele MVDr. Luboše Gardoně shlédlo výstavu 3600 návštěvníků ze širokého okolí Příbrami. V rámci této výstavy proběhly celkem další tři besedy se žáky a studenty a veřejností.

    Na tomto místě se sluší poděkovat rovněž všem, kteří se již dříve připojili k této naší nadčasové aktivitě a svoje díla věnovali do hrušňové sbírky.
       Občanský spolek Lidice upřímně děkuje.


Pěvecký sbor Gambale