U pomníku roste lípa svobody.

    Právě v těchto dnech si můžeme připomenout ty obyvatele Lidic, kteří položili svoje životy, aby mohla vzniknout naše republika.

    V Památní knize obce Lidice Léta páně 1924 (uložené v Okresním archivu v Kladně), na straně 37 m.j. čteme zápis:
 

    "Obec vlastní pomník věnovaný místním občanstvem na paměť padlým vojínům ve válce světové. Pomník nese na sobě bustu Mistra Jana Husi. Nadpis zní: 'Těm, kteří životy své, štěstí svých rodin za svobodu vlasti obětovali 1914 - 1918', s následujícími jmény padlých vojínů: Kámen František. Müller Karel, Horák Václav, Horák Karel, Šelfendr Karel, Zahálka Josef, Tůma Matěj, Červenka Josef, Sajdl Václav, Sajdl Karel, Veruněk Josef, Kulhavý Josef, Gail Josef, Kovařovský Josef, Vojtěchovský Václav. 

    Občasntvo si pomníku mnoho váží a při každé příležitosti se s průvodem k pomníku dostaví a vzdá čest hrdinům. 
U pomníku roste lípa svobody, kterou zasadil p. Sechtr František za pomoci místního občasntva. Pomník postaven byl pod protektorátem obecního zastupitelstva za tehdejšího starosty Kácla Karla."

    Na straně 22 téže kroniky je ale umístěn seznam těch, kteří v létech 1914 – 1918 obětovali své životy:
 

"1. František Kámen ženatý  horník 
2. Josef Červenka ženatý  rolník 
3. Václav Horák  svobodný horník 
4. Karel Horák  svobodný rolník 
5. Josef Gail  svobodný učitel 
6. Josef Kulhavý  svobodný hutník 
7. Karel Műller  svobodný  horník 
8. Josef Kovařovský svobodný hutník 
9. Karel Saidl  ženatý   horník 
10. Václav Saidl  ženatý   horník 
11. Karel  Šelfendr svobodný strojník
12. Matěj Tůma  svobodný hutník 
13. Josef Veruněk  svobodný hutník 
14. Josef Vojtěchovský ženatý  zem. dělník 
15. Václav Vojtěchovský ženatý  zem. dělník 
16. Josef Zahálka  svobodný rolník"
 
 

    Rozdíl mezi seznamy uvedenými na stranách 22 a 37 téže písemnosti je ve jméně Josef Vojtěchovský, je uveden na straně 22, ale v textu zápisu na straně 37, kde je pomník popsán, toto jméno už chybí.

    Při porovnání uvedených zápisů v Památní knize obce Lidic lze dojít k závěru, že teprve pozdější zápis (str. 37) je pravděpodobnější. Byl vytvořen již podle vztyčeného pomníku a lze s jistotou tvrdit, že pan řídící učitel Ottomanský opsal jen to, co si na pomníku mohl každý občan starých Lidic ověřit. Všimněme si řazení příjmení před jménem, zatímco na straně 22 jsou příjmení za jménem.

    Paní Anna Nešporová, roz. Horáková vyprávěla, že do první světové války narukovalo pět jejích strýců: Horák Stanislav, Horák Josef, Horák Štěpán, Horák Karel, a Horák Václav. Poslední dva jmenovaní ve válce zahynuli, a tak na pomníku byli uvedeni společně s dalšími 13 padlými. Na pomníku bylo tedy celkem 15 jmen.

    Protože není k dispozici snímek původního pomníku v takové kvalitě, aby se dala jména na něm uvedená přečíst, přesto porovnáním nápisů podle pana učitele Ottomanského a detailu fotografie  má zřetelných 15 řádků se jmény vojínů.