Článek a odvolávka na článek jsou dva diametrálně odlišné pojmy!

    Když pan Pavel Horešovský  (dále jen PH) v článku uveřejněném v minulém čísle zpravodaje (leden 2019 na straně 11), pod názvem "Školákům na Žerotínce vyprávěl" napsal  cituji:  "To, co se vyprávělo na besedě ve Valašském Meziříčí." , pak je také jistě schopen svoje tvrzení doložit. V článku se PH odvolává na obsah článku uveřejněného na jiném webu,  který blíže nespecifikuje.
    Namísto toho tvrdí hned v další větě, cituji: "Převzato ze stránek OSL 2.12.2018".  Zde se však PH mýlí.

    Na internetových stránkách OSL (www.lidice.cz) uvozené texty, ani žádné jiné v článku uveřejněné  PH, nikdy nebyly, neboť jsme k textu vydaném ve Valašském deníku nedostali kopírovací práva, a tak jsme jej ani nemohli převzít v plném znění. Že neproběhla verifikace o kterou jsme před vydáním článku žádali, za to bohužel neneseme odpovědnost. Autor ve valašskomeziříčském deníku své pochybení po naší urgenci napravil.

    To, že se na obrazovce počítače, po kliknutí na odvolávku uvedenou v nabídce, objeví článek z regionálních zpráv v jiném okně a pod docela jinou cílovou adresou v adresním okně cituji:
https://valassky.denik.cz/zpravy_region/koncentrak-neni-pionyrsky-tabor-20181130.html
PH nijak neřeší, a tedy mu nic nebrání v jeho mylném tvrzení, že jde o text "Převzatý ze stránek OSL 2.12.2018."

    To je asi tak vše, co by se k onomu nesmyslnému nápadu v článku PH z minulého čísla Obecního Zpravodaje, mohlo dodat.

    Co je ale na celé této politování hodné trapnosti naopak povzbuzující je, že se místní věnují četbě našich zpráv i odvolávek na regionální tisk, pořízených z činnosti našich spolků.
 

Na snímku je štěp Památné Lidické hrušně v zahradě Lidice-Haus v Brémách, obklopen delegací z Lidic vedenou paní starostkou Veronikou Kellerovou a obyvateli tohoto zařízení. Setkání inicioval pan doktor Ernst Uhl Brémský biskup v.v. a zakládající člen Brémské iniciativy, kterému před léty přislíbilo vysazení dceřiné hrušně Občanské sdružení Lidice.