Štafeta Javoříčko - Ležáky - Lidice.
 

    V posledních letech vítají naše spolky štafetu Lidice - Ležáky, navázáním stuhy na štafetový kolik. Když štafeta směřuje do Ležáků, ceremoniál se odehraje večer, před budovou OÚ Lidice, těsně před startem.
    Pokud ale štafeta vybíhá v opačném směru, tak sportovci přijdou na Pietní území těsně před kladením věnců. V takovém případě navazujeme pamětní stuhy jako poslední.

    Za Spolek pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích navazuje stuhu většinou pan ing. Kaliba a za     Občanský spolek Lidice pan Nešpor, nebo někteří další členové spolků.

    Na výročí 15. června 2019 tomu ale bylo jinak.

    Štafetu ke hrobu přivedl její zakladatel ing. Jan Rýdlo – čestný občan Lidic, ale o navázání stuh jsme požádali naše hosty - potomky lidického letce Josefa Horáka. Výročí se zúčastnil syn ing. Josef Horák z Británie a vnuk, ing. Paul Horák z Nového Zélandu.

    Po navázání posledních stuh se ještě podepsali otec i syn Josef a Paul Horákovi do pamětní listiny 31. ročníku štafety Javoříčko - Ležáky - Lidice.
    Členové štafety, vesměs Nasavrčtí sportovci a přítomní členové našich spolků, byli poctěni přítomností potomků Josefa Horáka.
Rovněž tak naši Angličané si považovali za čest, navázat pamětní stuhy, pro nás všechny na tak památném místě.    
 
Jako jeden z posledních, připojil na pamětní listiny svůj podpis i Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, pan Tomio Okamura.