50 let kopané v Lidicích.
 

    Vážení přátelé, dovolte abych poděkoval pánům, Václavovi Hanfovi a Františkovi Slavíkovi, za jejich letitou práci ve fotbalovém oddílu kopané v Lidicích.

    Oslavy, které proběhly k padesátiletému výročí kopané v Lidicích na zdejším fotbalovém hřišti, byly důkazem organizačních schopností výše uvedených kamarádů. Díky nim se hraje kopaná v naší obci nepřetržitě tak dlouhou dobu.

    Nevím přesně, kdy byla kopaná v naší obci založena, ale byla přervána válkou, ať byla první, nebo druhá.

    Vinou válek, zejména lidické tragédie se v Lidicích nemohlo ve sportu pokračovat, tak, jak je to v jiných českých obcí.

    Kopaná se začala hrát v Lidicích  až v padesátých létech, snad v roce 1954 - 1960. Zakladateli byli pánové Landr, Endršt, Hlavatý, Sobíšek, Jaroš, Šašma a další.
 

    Dalšími pokračovateli jsme byli my, poválečná generace. K pokračování kopané došlo po návratu z vojny některých z nás v roce 1969. Tehdy hráli kopanou za Lidice všichni lidičtí kluci. Později nás posilovali kamarádí z okolních vesnic, nebo později narození, jako Vašek Hanf a Fanda Slavík, jejichž činnost přešla do činovnických funkcí. Díky nim se zde hraje fotbal nepřetržitě do dnešní doby.
 
 
 
Zleva stojí: Josef Jaroš, Pavel Pokorný, Jaroslav Adamec, František Kuře, Karel Chvála, Petr Pokorný, Přemysl Brabec, Jiří Dostál, Zleva sedící: František Kolář, Jaroslav Sýkora,  Josef Plátek, Josef Poleščuk, Ladislav Huml
 
 
 

   Za všechny zakladatele z roku 1969
 

                           Jaroslav Adamec