Čtyři nacistické lži ve zprávě o Lidicích.  
    
 
 
  
   "Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS-Obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno."  

    Úřední německá zpráva o Lidicích, otištěná v protektorátním i říšskoněmeckém tisku dne 11. června 1942 

    Tato zpráva obsahuje hned čtyři nacistické lži. Propaganda třetí říše takové lži využívala vědomě pro svoje potřeby. 

    Na tomto legendárním souvětí je jasně vidět, jak byla nacistická propaganda účinná. Dodnes se v učebnicích zpráva cituje, přestože obsahuje zjevné lži a nikdo na to nepoukazuje.

 
 
  První nacistická lež: 

   "obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS-Obergruppenführera Heydricha"  

   Gestapo nikdy ve svém vyšetřování nezjistilo spojitost mezi obyvateli Lidic a atentátníky, tedy ani neprokázalo přímou podporu.

 
 
   Druhá nacistická lež: 
  
   "dospělí muži byli zastřeleni."  

   Dospělost v té době byla dovršena 18 rokem, zatímco v Lidicích byli zavražděni chlapci, kterým osmnáct ještě nebylo. Dokonce malý Josef Hroník nar. 16. srpna 1927 v Lidicích neměl ani 15 let.    
  
 
  
  
 

Josef Hroník, * 16. srpna 1927 v Lidicích nebylo mu ještě 15 let 
 
   Třetí nacistická lež: 
  
   „ženy dopraveny do koncentračního tábora“.  

   K pravdě měl tento výrok daleko. Ženy sice byly do koncentračního tábora nakonec dopraveny, ale už se nemluví o tom, za jakým účelem a že v lágrech zahynulo přes padesát Lidických žen. Když už nemohly pracovat, říše je nemohla živit a tak šly do plynu.  
   V Ravensbrücku plynová komora byla také, i když byla před koncem války, před návštěvou Červeného kříže zbourána.

 
 
   Čtvrtá nacistická lež ta nejzrůdnější: 
  „děti dány na náležité vychování“  

   přichází až po válce se správou z Lodže. Náležité vychování podle německé nordické rasy byly dva skříňové automobily zařízené tak, aby při jízdě šla výfukové plyny do uzavřeného prostoru, kde byly převážené Lidické děti.