004

Jitka Válová

česká výtvarnice

(13. 12. 1922 Kladno - 27. 3. 2011 Kladno)

 Tvorba Jitky Válové je spojena s tvorbou její sestry - dvojčete Květy Válové. V letech 1945 až 1950 studovaly společně VŠUP v Praze u prof. Emila Filly. Obě žily v Kladně. Jitka pracovala v oborech malba, kresba, grafika. Tvořila a vystavovala až do své smrti, převážnou část výstav měla se skupinou Trasa. Svůj výrazný talent uplatňovala ve figurální tvorbě. Její útlé a protáhlé postavy byly zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, náladách, často v extrémních situacích.

 Její výtvarné začátky vyšly ze zkušenosti s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Na Kladně pracovala u soustruhu a pokud měla čas, kreslila oceláře v provozu. První výstava, kterou měla společně se sestrou v divadle Rokoko měla název "Člověk a ocel", oficiální kritika ji ale nepřijala. Další výstavu měly sestry ve Špálově galerii v roce 1966, ta již přinesla uznání a ocenění jejich práce.

 Členství ve skupinách a spolcích:
 Trasa (od 1954)
 Umělecká beseda (od 1990)

 Památná lidická hrušeň zůstává symbolem boje proti násilí a podává svědectví o hrdinství těch, kteří kolem ní prošli údolím smrti naposledy.

 Kdo vnímavý postojí v blízkosti hrušně uslyší vyprávění, jak toho červnového dne hnali přes můstek pěšinkou kolem ní ženy s dětmi na jih do školy a muže opačným směrem na sever do Horákova statku.
 Nikdy už se nesetkali!

Název: "Osudová křižovatka"
kresba tužkou  36 x 29 cm
Rok: 2008