005

Emil Hysek

ing. architekt

nar. 14.6.1920 Pardubice -  9. dubna 2010 Praha
 

Od roku 1938 studoval Vysokou školu strojního a elektrického inženýrství, dále v létech 1945 - 1949 Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství. Navštěvoval hudební školu v Pardubicích. Byl žákem prof. Josefa Lieslera. Pracoval v Úvaru hlavního architekta. Byl členem Obce architektů a spolu s dalšími kolegy založil Tvůrčí skupinu, se kterou vystavoval své práce v Martinickém paláci a v Sále architektů na Staroměstské radnici.

Byl velkým obdivovatelem V. V. Štecha, ke kterému chodil na přednášky,  miloval přírodu a maloval Prahu.

        Obraz hrušně vychází z reálného pohledu zkušeného oka odborníka navrhujícího příkladně dostavbu Staroměstské radnice, nebo kreslícího Vyšehradskou Rotundu s okolní flórou. Pastel se neodlišuje zažitému stylu, který známe z jeho lesních zákoutí, pocházejících z poloviny minulého století.

Název: "Lidický strom"
pastel 30 x 42cm
Rok:  2008