006

Miroslav Kubový

ing. arch.

nar. 12. 12. 1951 v Praze
 

Vystudoval zahradní architekturu při Vysoké škole zemědělské v Brně. Vedle povolání zahradního architekta se věnuje kresbě a malbě. Jeho obrazy jsou převážně nositeli lidských příběhů. Čerpají z dob dávno minulých, jako je například Byzanc, Quattrocento, gotika nebo vzdálených kultur  Egypta, Siamu, Číny Japonska či Indie. Jeho obrazy jsou většinou konfrontovány s problémy  současnými.

Motto: Maluji absurdno a společenské jevy, někdy je to totéž.

Legenda:
Pirus communis  hrušeň obecná je pravděpodobně domovem v Číně a na Kavkaze. Vyskytuje se planě rostoucí též ve východní Evropě a západní Asii. Strom má širokou pyramidální korunu a dosahuje výšky až 15 m. Listy jsou vejčité, kožovité, lesklé. Květy mají bílé korunní plátky a červené tyčinky. Jsou sestaveny v chocholících.  A pod tím vším odpočívá hruška.

Název: Hrušeň a hruška
malba na hedvábí  34 x 74,5 cm
Rok:  2008