007

Alois Garamszegi

30.7.1955 Sokolov - 07.08.2017 Brno
 

 Mládí prožil v Lokti nad Ohří a v Chodově u Karlových Varů.  Pracoval jako havíř na šachtě Nosek v Kladně.
 Když mu zdraví nedovolovalo fárat, svoji životní aktivitu vložil do koníčka, který ho provázel od mládí - do fotografování. Začala se naplňovat jeho touha být fotografem.

 Při práci v Okresním Kulturním středisku v Kladně dálkově studoval Lidovou konzervatoř vedenou profesorem Jánem Šmokem v Praze a po jejím absolvování již pracoval jako fotograf. Neklidná duše jej vedla od černobílých fotografií k barevným a dále k diapozitivům až k audiovizi, k tvorbě diafonů. Měl rád abstraktní pojetí fotografie.

 Koláž obsahuje dva pohledy. Z blízka, rozpínající se život nad údolím žalu. Ten druhý, podložen symbolickou abstrakcí, evokuje vzpomínky.  Stóry z autentických listů originálním způsobem navozují pietu toho místa. Listové stóry navrhla a vlastnoručně sestavila Jitka Válová.

Název: "Lidická hrušeň"
foto koláž  40 x 50 cm
Rok:  2008