010

Václav Mleziva

(1922 - 2005)

 Malíř samouk. V jeho pozůstalosti se objevil částečně poškozený akvarel na čtvrtce  přišpendlené napínáčky na rýsovacím prkně. Dílo bylo vystaveno poprvé v roce 2008. Zapůjčeno je s laskavostí pana Jaroslava Mezery při příležitosti konání výstavy hrušňové  sbírky.
 
 Obraz Václava Mlezivy je signován a byl namalován ve dnech 11. 12. 13. 14. června 1942. Zachycuje první stádium demolice Lidic, před rozstřelováním budov. Některé zobrazené domy měly střechy a jiné již hořely. Některým čněly k nebi již jen štíty a komíny.

 Obraz je jedinečný svou autentičností a naléhavostí zaznamenat právě bouranou obec stůj co stůj, i za cenu nasazení vlastního života.
 Tehdy devatenáctiletý Václav Mleziva se vydává z Hostouně přes pole spoře maskován osením.  Z pozice nad nynější lesíkem v jihozápadním cípu původní obce maluje vodovými barvami to co vidí -  hořící Lidice.

 Kdyby ho při této činnosti chytili, tak by asi nepřežil verdikt rychlých soudů druhého stanného práva, Pečkárnu nebo koncentrák.

 Mladý pan Václav Mleziva z Hostouně, byl nebojácný Vlastenec.
 Víme o něm, že do Sokola vstoupil v Hostouni v roce  1937. Zúčastnil se 10. Všesokolského sletu, jak o tom vypovídají dochované legitimace.  Byl od primy na státní československé reálce v Praze VII zaregistrován jako člen dorostu Masarykovy letecké ligy.
 

V dospělosti žil samotářským životem a o svém obrazu hořících Lidic se nikdy nikomu po válce nezmínil.
 

Název: "Lidice, 11. 12. 13. 14. června 1942"
Tempera   50 x 35 cm
Rok:  1942
 

 Zapůjčeno ze soukromé sbírky