011

Šmíd Karel
 

(1914 - 1985 )

 Akvarel vytvořený v roce 1972 je reminiscencí na pohodovou obec v rozkvětu první republiky. Netradiční pohled od jihovýchodu dobře vystihuje malebnost starých Lidic. Realitu roku 1928 staví umělec proti nesmyslné zkáze a zvůli třetí říše.  Podobně si svoji vesničku uchovávaly v paměti Lidické ženy v dobách nejtěžších.

 Obraz  byl vybrán paní Annou Nešporovou jako hlavní motiv, který je od prvopočátku uveřejněn na internetových stránkách Občanského sdružení Lidice www.lidice.cz.

 Do výstavy byl zařazen pro pojetí, ke kterému akademický malíř Karel Šmíd dospěl v době, kdy se motiv Lidic objevoval téměř vždy jako memento. Tento obraz jaksi nezapadá mezi všechny obrazy věnované Lidické tragedii, protože v něm tragedie paradoxně chybí. Přesto akvarel historii obce empiricky připomíná.

Název: "Lidice 1928"
akvarel   31 x 19 cm
Rok:  1972
 
 

Zapůjčeno za soukromé sbírky.