012

MUDr. Quido Jeřábek a A. Hamesrký

Fotografie z knihy "Jak jsme je znali"
 

 Originální negativ na skleněné desce je zapůjčen z pozůstalosti malíře Karla Karase.

 Podle fotografie z pozůstalosti paní Anny Nešporové, byla hrušeň zaměřena. Její poloha je autentická s polohou hrušně na obrázku. Hrušeň na fotografii má málo znatelný kmen i korunu. Je umístěna uprostřed obrázku vpravo od obecní pumpy. Ještě jedna hrušeň ze tří, které sázela paní Anna Peková s panem Václavem Vandrdlem, obecním strážníkem je na snímku patrná těsně vlevo od obecní pumpy.

 Na scéně fotografie kostela ve starých Lidicích z roku 1941 je vidět také špejchar. Přes most nad potokem přechází paní Růžena Neradová a nese putnu s vodou a za ní jdou její dva synové, starší Josef a mladší Antonín.

 Proti ní (zády k fotografovi)  přechází můstek pan Emanuel Kovařovský, tehdy nejstarší obyvatel Lidic. Před ním, směrem ke kostelu, skotačí další děti, ale těm už do tváře vidět není. Děti mají krátké kalhoty s kšandami a bílé košile  - je léto 1941. Na obrázku panuje pohoda, na paloučku za potokem se pasou husy.

 Nic nenasvědčuje tomu, že za necelý rok to všechno už nebude pravda.
 
 Název: "Stará kontribuční sýpka"
 Fotografie  29,5 x 23 cm
 Rok: 1941