014

Přemysl Povondra

Hrušňové ohlasy 

 Výstava děl, které umělci věnovali Památné Lidické hrušni, představuje soubor originálů. V tomto rámu jsou však jen kopie, které nasvědčují, že hrušeň jako téma, oslovuje širokou veřejnost.

 Ve druhé polovině roku 2008 vydal přední kladenský grafik Přemysl Povondra omalovánky s náměty Kladenska, v nichž neopomněl nakreslit i Lidickou hrušeň. Se svou manželkou mimo svoje umělecké aktivity, pracuje hlavně s dětmi.

 Přemysl Povondra je autorem námětů na dopisní nálepky vydané v létech  2008, 2009 a 2010 vždy k vernisáži výstavy.
Výtvarný kroužek "Zdeňka", který vede Zdeňka Povondrová má na Kladensku dobré jméno. Jí patří dík, že svým mladým svěřencům představila Lidickou hrušeň a tak vzniklo několik dílek, které ji jako námět zpracovávají.

 Oproti předchozím výstavám máme už letos, namísto kopie obrázku Karolíny Flégrové, (žačce Povondrových) konečně originální kresbu tuší. Byla vyžádána a vrácen autorce z archivu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.

 Budeme-li mít více takových pedagogů, jako jsou právě manželé Povondrovi, zajisté se Památný strom dostane daleko dříve do podvědomí mladé generace a s ním i legenda související s Lidickou tragedii!  Díky za takovou práci s dětmi!

 Další součásti propagace Lidické hrušně patřila celostátní anketa Strom roku. Při vernisážích této výstavy opakovaně děkujeme pracovníkům nadace Partnerství, kteří svou prací podporují obnovu a zachování zeleně.

 Ohlasy hrušně se objevují neustále v médiích i publikacích. Paní Marie Hrušková napsala ve své knize "Památné stromy 2"  o naší hrušni následující: "A tak hrušeň, ovocný strom patřící k lidským domovům, se stala v Lidicích památným stromem v nejvlastnějším významu slova a tady krutého obsahu. Ale za to nemůže strom. On jen připomíná."

 Texty o jednotlivých stromech vždy doprovázejí perokresby pana Jaroslava Turka. Vloni jsme získali z jeho pozůstalosti, originální kresbu která je v knize publikována.

 Díky patří synům Jaroslava Turka, Tomáši a Jaroslavu.
 Občanské sdružení Genové sady Tachovska a město Tachov organizují "Den pro Lidice", jehož "středobodem" se stala Lidická hrušeň.  Rouby hrušně odebrané letos v Lidicích budou naroubovány v Tachově v genovém sadu a tak vzniknou dceřiné hrušně, které "půjdou do světa".  Tak se stane z každé dceřiné hrušně "Posel naděje".

 Děkujeme organizátorům této významné společenské akce.
 Shromáždění pozdravila také paní Marie Čechová rozená Vlčková z Javoříčka č. 29, poslední žijící svědek tamních událostí z 5. května 1945.  "Vážení přátelé, všechny Vás co nejsrdečněji zdravím a v srdci prožívám ty strašné chvíle, které jsou nezapomenutelné vy v Lidicích a já v Javoříčku. Budu vzpomínat 14. 4. 2012 s Vámi se všemi."

 Děkujeme za pozdrav.  Občanské sdružení Lidice

 Výstavní  rám 70 x 100 cm   s exponáty