015

Jozef Macko

ing.

nar. 30.1.1955 ve Štúrovu
 

 Vystudoval České vysoké učení technické v Praze Fakultu stavební. Člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
 

 Hrušeň má kompozici chocholu z rozmanitých pestrobarevných per, které jsou sice pevně vázány na větve, ale při tom se volně proplétají, trčí a tryskají z jednoho kmene na všechny strany, jako fontána lidických příběhů.
 

bez názvu
pastel  29,5 x 42 cm
Rok: 2008