016
 

Alena Hořejší

ing. arch.

nar. 14.6.1949 v Ústí nad Orlicí
 

 Vystudovala České vysoké učení technické v Praze - Fakultu architektury. Je členem České komory architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování. Zakládající člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

Název díla: "Strom s pamětí"
akvarel 40 x 54 cm
Rok:  2008