017
 

Milan Mysliveček

nar. 4.10.1951 v Praze
 
 

 Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze u prof. Blažeje. Člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Je členem Ochranné organizace autorské.

 Věnoval se heraldice a typografii, zaměřené na místopisné mapy, tvorbu znaků a akcidenčních tisků, které vystavoval v Jílovém u Prahy,

 Publikoval v Květech, Naší rodině, Mladé frontě a několika knihách. Jako grafik spolupracoval  s nakladatelstvím Odeon, SPN, Horizont, Práh, Žirafa, Orbis, Nadas, Agro  a dalších
 

Název díla: "Pieta"
olej  24 x 34 cm
Rok:  2008