018
 
Milan Jíša

ing. arch.

nar. 14.3.1958 v Brně

 Vystudoval Vysoké učení technické Fakultu architektury v Praze. Je členem Obce architektů.  Je členem Ochranné organizace autorské. Člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Název díla: "Hrušeň"
kresba tuší  20,5 x 25,5 cm
Rok:  2008