019

Rudolf Mach

ing. arch.

nar. 6.10.1955 v Jilemnici
 

   Vystudoval České vysoké učení technické v Praze Fakultu architektury. Je členem České komory architektů. Člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

 Obraz znázorňuje holou lidickou pláň a temnou minulost s pohřbenými základy domů. Nad vším je hrušeň, symbolizující poselství naděje v přežití.

 Bez názvu.
 Akrylát  73,5 x 55,5 cm
 Rok: 2008