021 

Alois Doležel

ing. arch.

nar. 5.11.1927 v Prostějově
 

 Vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství v Praze. Je členem obce architektů. Zakládající člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Výtvarné práce publikoval v Architektuře ČSR a Čs. architektovi.

Název díla: "Lidická  hrušeň"
Kresba tuší  21 x 29 cm
Rok: 2009
 

Lidická vůle

Příbytky živých i mrtvých nedaly pokoje
posedlý opilým zkázami rozbroje.

Ukrotit nebývá snadné
utlumit žáhu, za nocí, za dne
ovládnout výbušnou ničivou sílu.
Výheň sluší na kovadlině dílu.

V žáru se kove,
zničené nahrazuje nové.
Podivu hodně ať se zaskví
pro rozum, náklonnost, pro očí pastvy,

usvědčí bláznovství, slepotu zvůle.
Nekázeň, pohromu
nepustí do domu
bedlivá vůle.
 
 

Lidická hrušeň

Ta hrušeň není bez paměti.
Hrály si tehdy u ní děti.
Ta hrušeň není němá, slepá
Je plodem Tajemství. Je velkolepá.
 
Na rozdíl od nás vidí kmenem
a větvemi a listím. Věnem
její je obrození
na jaře. V zimě zamlklé snění
pro život novou sílu střádá
a přežít všechnu bídu zvládá.

Po mrazu lidských srdcí, proměn,
kdy beznadějná trýzeň v hoři
všechno jen bortí, zmítá, boří,
mízou Svědomí čas plyne odměn.

V upomínku na shromáždění
v Lidicích 16. května 2009
                    Alois Doležel