023
 

František Novotný

ing. arch.

nar. 20.6.1946 ve Slaném
 

 Vystudoval České vysoké učení technické v Praze Fakultu architektury.  Je členem České komory architektů. Člen Obce architektů. Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování.

 V letech 1992 - 2002 člen výtvarné rady MK ČR.  Člen Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

 Je autorem a spoluautorem výtvarných děl uplatněných v architektuře jako např. velkoplošné malby na integrovaném domě v Moskevské ulici v Praze 10, památníku I. a II. odboje v Praze 4, světelných objektů v Plzni a dalších realizací
 
 Bez názvu
 Fotokoláž 15 x 21,5 cm
 Rok: 2009