024

Milica Gédéonová

nar. 7. 11. 1943 Nedeca

 Milica Gédéonová byla jedním ze šťastných dětí, jejichž talentu si povšimne už kantor na základní škole. Když usoudila, že nejbližší jejímu výtvarnému zaměření je stavební průmyslovka, tak ji absolvovala. Je-li člověk vybaven tak jako Milica Gédéonová cílevědomostí, trpělivostí a pílí snoubenou s talentem, pokračuje k cíli.

 Přihlásila se na Filosofickou fakultu  obor  výtvarná výchova a estetika, v roce 1967 ji v Prešově absolvovala. Po absolutoriu byla přijata jako scénografka v divadle v Prešově a jelikož si ji tato práce zcela získala a chtěla se o ní také co nejvíce dozvědět. Podala si přihlášku na Divadelní akademii múzických umění v Bratislavě. Ale protože se ten rok obor scénografie na Slovensku neotevíral, byla poté co předložila své výtvarné návrhy scén a kostýmů za roční působení v prešovském divadle, přijata rovnou do 3. ročníku oboru scénografie na DAMU v Praze. Tu v roce 1971 absolvovala.

 Více než 25 let se věnovala výtvarným návrhům scény a kostýmů v divadle Jaroslava Průchy v Kladně. V průběhu své divadelní kariéry se účastnila pravidelně scénografických výstav středočeského kraje a pravidelně obesílala svými návrhy celosvětovou scénografickou soutěž quadrienále v Praze.

 Po ukončení angažmá v divadle se věnuje volné tvorbě a za co si zaslouží velké uznání je příprava mladých talentů pro studium středních a vysokých uměleckých škol. Výsledkem je skutečnost, že "její děti" přijímací zkoušky udělají.

Jarně zelená barva Hrušně kontrastuje s mohutným kmenem z něhož vystupuje symbolicky ustaraná žena vinoucí k sobě
ztracené dítě.

 Obě imaginární postavy symbolizují rozpoložení žen navrátivších se po válce z koncentračního tábora "domů".

        Bez názvu.
        Olej  30 x 60 cm
        Rok: 2009