028

Karel Huněk

Narozen v Kladně
 

 Technik, designér, provozovatel umě-leckého řemesla a restaurování, muzejník a galerista.
Je zakladatelem Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů modré růže. Ctitel rytířského etosu, umění, přírody, Poldi SONP, starého Kladna a jižních Čech.

 Vzdělán středoškolsky, vyučen černé-mu řemeslu.
Syntézou zkušeností a pojetím umělec-kého řemesla se dokázal v tomto oboru prosadit. Jeho díla jsou ve k vidění v palácích Valdštejnském, Kolovratském i Fürsten-berském, na Ministerstvu kultury, na polské a japonské ambasádě, v zámku Březnice a dalších.

 Jeho tvorba se soustřeďuje na asam-bláž, objekty a sochy duše.
 
 Objekt představuje zvětšený typ náboj-nice vyrobené z rekvírovaných lidických zvonů. Takovou nábojnicí byli vražděni lidičtí muži.
Zvony jsou umístěny za průhledy uvnitř patrony, zatímco na vrcholu je umístěna hruška - symbol života, jenž přežila

 Celá skulptura stojí na ohořelých trámech, což symbolicky zapadá do názvu asambláže:  Lidickou tragedii .

Název díla: "Rekviem za lidické zvony s hruškou."
Skulptura   54 x 63 x 130 cm
Rok:  2010