031

Alena Karfíková

nar. 20.11.1955 Kladno

výtvarnice
 

 Prostým dřevěným křížem z hrušňového dřeva, zdobeným hruš-ňovým listím a s výrazným reliéfem hrušňového plodu představuje kladenská výtvarnice, jak se také dá vnímat memento Lidické hrušně.

 Prastaří řezbáři málokdy používali na řezaných křížcích reliéf, protože pro ně kříž znamenal vždy víru, kterou žili. Také řezali svoje křížky spíš do vzácnějších dřev, i "Lignum sanctis" (svaté dřevo) používali, ale bez ztvárnění přírodních ozdob, natož plodů ovocných stromů. Jednalo s vždy o přísně religiózní kříže.

 Křížek vytvořený paní Karfíkovou víru v přežití připomíná!   Reliéf listů hrušně a hrušky samotné, umístění v srdci kříže, navozuje pocit rovnováhy víry a naděje v časy budoucí. S vírou, že se dá přežít i vyhlazení obce, přestože poslední co živého kdy bylo v Lidicích zničeno, byly právě všechny ostatní ovocné stromy.

 Nespočet korun i kmenů, násilně vykořeněných ovocných stromů symbolizuje ten křížek s neobvyklým reliéfem.
 

Název: "Lidická hruška"
dřevořezba hrušeň  9 x 16 cm
Rok:  2010