037

Jaroslav Turek

1925 - 2005

 Vystudoval Vysokou školu architektury na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. ( Byl žákem Cyrila Boudy a Karla Lidického).

 Působil jako pedagog v Praze, kde vyučoval kreslení na gymnáziu a Střední průmyslové škole grafické.

 Vedle krajinomalby se jeho hlavním tématem staly památné stromy, které vystavoval v Praze, Budapešti, v Roztokách, na Dobříši, v Poděbradech a dalších městech.

 Je spoluautorem knih Marie Hruškové o památných stromech, Památné stromy I. a II., dále Kult stromů , Stromy pamatují a anglické verze What trees remember, kterou přeložila jeho manželka Eva, která se do Anglie dostala za války jako jedno z Wintonových dětí.

 Jaroslav Turek se podílel i na přípravě televizního seriálu Paměť stromů, a proto najdeme jeho kresby i v knihách vydaných k tomuto seriálu: Stromy se na nás dívají (Fraus 2003) a Paměť stromů (MF 2006)
 
 Jaroslav Turek jako jediný z našich výtvarníků se  vědomě soustředil na stromy, k nimž se váží pověsti a příběhy se vztahem k historii místa, kde rostou,  na  stromy, které známe pod názvem Památné. Za  dobu od konce 50. let  do konce 20. stol. kresebně zdokumentovat skoro všechny významné památné stromy v Čechách a na Moravě.
 Stovky hodin strávené u stromů přímo v terénu. Až bez listí totiž stromy prozradí architekturu své koruny.

 Kresba Lidické hrušně vznikla na podzim roku 1968. Kresba hrušne nad zbytky cihel a kamení ukrytého v trávě. Protože tehdy ještě na lidické pláni nestačily vyrust vysoké a husté koruny stromů, které jsou tam nyní, nevelká osamocená hrušen působila tehdy mnohem výrazněji.

Název díla: "Hrušeň - Lidice"
kresba tuší  36x26 cm
Rok:  1968