038

Milan Majerníček

narozen v Mělníku 1964

"obrázkář"
 

 Od základní školy navštěvoval LŠU -Výtvarný kroužek v Mělníku vedený prof. Dvořákem. V této době dosáhl několika mezinárodních ocenění v dětské výtvarné činnosti (Indie, Rusko, Čína).

 Milan Majerníček je samouk. Všechny potřebné informace o teorii kresby a malby, perspektivě a kompozici  čerpal z nejrůznějších příruček.

 V roce 1999-2000 navštěvoval kurzy malířky Věry Šteflové v Praze, kde si osvojil základy olejomalby, přípravy podkladů pro olej a některé další praktické dovednosti pro práci s olejovými barvami. za umělce malíře se ale nepovažuje.

 "Jsem jen obrázkář, který maluje obrázky pro radost sobě i druhým", říká o sobě Milan Majerníček.  Každoročně jej najdeme jak vystavuje svoje nová díla na "Kladenských dvorkách".

 Jeho hrušeň jakoby byla přemalbou původně prastarého obrazu Lidického kostela, leč není to přemalba, ale záměr vyjádřit, jak hrušeň "vzpomíná" na svoje původní okolí.
 

Název díla: "Lidická hrušeň - minulost nikdy úplně nevymažeš."
Olej karton 40x50 cm
Rok:  2011