040

Václav Frolík

narozen 23.5.1946 Kladno
 

 Krajiny Václava Frolíka z jeho počátečního uměleckého období netrpí nedostatkem barev a expresí, ovládající každého, obdobně, jako když vyleze na kopec a pozoruje okolní krajinu.

 Po celý rok je stále co vidět a očima malíře si dovedeme představit, že tu, či onu scenérii rozhýbává pofukující vítr a je jedno, zda je znázorněna jen flóra nebo jsou na obraze vesnické domy a stavení. Vše je jaksi v pohybu.

 Největší zájem věnuje malíř hudbě. Jeho hudebníci jsou v uměleckém světě proslulí. Dynamiku jejich pohybů a rytmů hudby, nemohl lépe uplatnit, než na obrazech zachycujících jazzmeny.

 Výjimku, přestože dynamickou, z jeho obrazů představuje ať chceme, či nechceme i jeho hrušeň, nazvaná "Očitý svědek", kterou namaloval k 70. výročí vypálení Lidic.

 Olej na plátně zaujme množstvím imaginárních očí smutně patřících na dílo zkázy, jako symbolem všeho, co si hrušeň stačila zapamatovat.
 

Název: "Očitý svědek"
olej na plátně 60 x 80 cm
Rok:  2012