041

Karel Huněk

Narozen v Kladně
 

 Technik, designér, provozovatel uměleckého řemesla a restaurování, muzejník a galerista.
 Je zakladatelem Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů modré růže. Ctitel rytířského etosu, umění, přírody, Poldi SONP, starého Kladna a jižních Čech.

 Vzdělán středoškolsky, vyučen černému řemeslu. Syntézou zkušeností a pojetím uměleckého řemesla se dokázal v tomto oboru prosadit. Jeho díla jsou k vidění v palácích Valdštejnském, Kolovratském i Fürstenberském, na Ministerstvu kultury, na polské a japonské ambasádě, v zámku Březnice a dalších.

 Jeho tvorba se soustřeďuje na asambláž, objekty a sochy duše.

 Pravdivá legenda o Lidické hrušni, která se znovu zrodila ze země zbrocené krví. Tento svědek temné minulosti nás stále obdarovává svou krásou, zelení a plody. 
 

Název: "Legenda  o Lidické hrušni"
skulptura  57 x 23 x 48 cm
Rok:  2012