044
 

Marie Uchytilová

17.1. 1924  16.11. 1989

Jiří Václav Hampl

nar. 1929
 

Postůjte lidé a slyšte poselství
dětí zavražděných válkou !
A pospěšte říci ostatním,
že všechno visí na pavoučím vlákně !
Vím to ! Ale neumím dělat nic jiného,
než sochy dětí - jak nejlépe umím .......

                             Marie Uchytilová
 

 Zdá se, že fragment modelu sousoší Památníku dětských obětí války,  nemá s památnou Lidickou hrušní nic společného, leč sousoší, kterého jsou tyto tři dětské postavy součástí, bylo instalováno do údolí žalu tak, že všechny jeho sochy patří přes hroby svých otců a dědů do rodné vísky.

 Součástí starých Lidic byla a dodnes je, bývalá obecní hrušeň, která si všechny lidické děti pamatuje. V tom punktu i tento fragment z dílny manželů Merie Uchytilové a Jiřího Hampla připomínající celé sousoší, mezi exponáty uvozující památnost Lidické hrušně, jistě patří.
 
 Jde o postavy z poslední varianty modelu pomníku odlité v roce 1995 pro město Albertslund a pro další dárce. Trojice existuje jako samostatné sousoší vyčleněné pro tři největší sponzory - tedy města Albertslund (Dánsko), Akita (Japonsko), a rodinu Akatsu z Tokia.

Název: "Památník dětských obětí války" fragment
bronz  19 x 13,5 x 4,5 cm
Rok: 1995
 
 
 
 
 
 
 

Dílo zapůjčeno ze soukromé sbírky.