046

"Requiem za Lidice"

Autor neověřený. (zřejmě žák V.V. Modrého - Vladimír Havlic)

 Obraz je zřejmou kopií obrazu plzeňského malíře minulého století Vladimíra V. Modrého (1907 - 1976). Jde o kopii, která v detailech vykazuje odlišnosti, což ovšem nemění nic na obsahu díla podle kterého byla, s úctou k autorovi originálu, pořízena. Námět i celá scéna patří malíři Vladimíru V. Modrému.
 Ze symbolických požárů a mračen nad Lidicemi vyrůstají trnové růže s planoucími květy.

 Smuteční ptáci létají tiše prostorem, přenášejí poselství mrtvých z generace na generaci, aby lidstvo nezapomínalo na hrůzy násilí a barbarství.

 Je to poselství a vyznání hluboce filosofické, kterým se malíř Vladimír Věra Modrý řadí mezi ty, kteří sami poznali příkoří nacistické nadvlády a kteří přesto dokázali bojovat za svobodu lidské společnosti. Za život bez válek, bez utrpení a zbytečných násilných smrtí.

 Vladimír Věra Modrý se zúčastnil květnového povstání roku 1945 v Plzni. Se zbraní v ruce bojuje s okupanty ještě dříve, než přijdou spojenecká vojska.  Byl smrtelně raněn, ale zranění nepodlehne.

 Za odbojovou činnost a účast v ozbrojeném povstání byl Vladimír Věra Modrý vyznamenán medailí "Za chrabrost".
 
Název: Requiem za Lidice
bílková tempera plátno 120 x 100 cm
Rok vzniku: 1978
 
 
 

Zapůjčeno ze soukromé sbírky