047

 
 Karel Karas

akademický malíř

1892 - 1969

 Malíř krajin, narozen v Praze Libni, od ranného mládí žil v Kročehlavech u Kladna. V letech 1923 a 1924 byl žákem profesora Emanuela Hrbka na umělecko průmyslové škole v Praze. V letech 1933 až 1937 absolvoval Ukrajinskou akademii výtvarných umění v Praze. Také navštěvoval školu prof. Jaroslava Kutmana a malíře Rudolfa Vejrycha.

Výstavy: Kladno 1934, 1935, 1937,
Slaný 1934, Kročehlavy 1940,
Poděbrady 1938, 1939, Humpolec 1939,
Náchod 1939, Hradec Králové 1943.
Praha, Rubešova gal. 1942, 43, 44, 45.

 Na výstavě v Rubešově galerii v roce 1945 byly vystaveny obrazy Lidice - ”Lidický kostelík” - "Lidice od západu” - obraz byl následně věnován obci Lidice v Illinois, U.S.A. a další prezidentu Edvardu Benešovi.

 Obraz byl vystaven u příležitosti 110. výročí narození autora v roce 2002 v kavárně - vinárně Ateliér v Kročehlavech a ke 120. nedožitým narozeninám v roce 2012 v Zámecké galerii na Kladně.

 Obraza má pohnutou historii. Když došlo v Lidicích k tragedii, Karel Karas se vydal do vypálené vesnice  zaznamenat její zkázu.
 Sotva začal skicovat motiv s můstkem přes potok v popředí vypálených stavení, byl zatčen a odvezen na kladenské gestapo. Zde jej vyslýchali, ale když zjistili, že jde o známého kladenského malíře, sebrali mu skicák a propustili ho s podmínkou, že už nesmí malovat  co viděl.

 Pan Karel Karas však doma  namaloval  to co zůstalo v jeho paměti. Obraz  pak ukrýval až do konce války.
 Jde o autentický obraz, jeden z vůbec prvních namalovaných o lidické apokalypse.
    Pro porovnání reálného stavu demolice Lidic a toho, co mistr Karel Karas z paměti namaloval, přikládáme autentickou fotografii. 
 
Název: "Lidice 12. června 1942"
Olej na desce 30 x 39,5 cm
Rok:  1942

Obraz byl zapůjčen do sbírky, synem autora, panem Jiřím Karasem z Kročehlav.  Za což mu Občanské sdružení Lidice tímto děkuje.