058

Steve Shaw

Malíř grafik a keramik
 
Stoke on Trent (Velká Británie)

 Jsem potěšen, že se můj obraz dostal do sbírky Lidické hrušně. Cítím se poctěn hlavně také proto, že je první zahraniční, mám z toho velikou radost. Maluji,abych vyjádřil příběh Lidic a hrušně, který mne inspiroval. Je to téma ke kterému se budu znovu vracet.

    Odkaz, který chci aby moje malby nesly, je mír a láska, které jsou v dnešních časech někdy zesměšňovány. Nemohu vystát svět hnaný nesnášenlivostí a válkou. Neumím si představit to utrpení kterým lidičtí prošli. Pro mne jako člověka, vážícího si pospolité rodiny, je hrůzné o tom už jen přemýšlet.

    Moje umění nepojednává o zlu, ale o obnoveni naděje, laskavosti a přátelství. Zlomený strom, úmyslně umístěný před vycházejícím sluncem, symbolizuje temné vzpomínky vrhající stín na vesnici.

    Vlčí maky reprezentují symbol rodiny - matku, otce, dceru a syna, stejně tak jako reprezentují mír. Vyobrazeni zlomeného stromu a vykořeněných vlčích máků ukazuje  nestabilitu míru, pro níž musíme pracovat.

 Hlavním důvodem proč jsou kořeny zobrazeny nad zemí, je ukázat že války vždycky vyženou lidi ze svých domovů a celé rodiny vykoření, a to platí i dnes. Všichni hledáme místo kde zapustit svoje kořeny a války nám to vše berou.

 Hrušeň pro mne znamená něco jako že je všechno ztraceno, nemáme nic, ale je tu hrušeň která rodí ovoce, je to jako by na sebe vzala úkol stát se vzorem, být lekcí pro nás pro všechny. Věděl jsem, že význam hrušně bude pro mne těžké vysvětlit. Zkusil jsem vyjádřit svou náklonnost k Lidicím.

 Nakonec doufám, že moje malby pomůžou rozšířit příběh Lidic a dětem umožní poučit se z minulosti, kterou naše generace bere jako samozřejmost. Není mnoho dní, kdy někomu nevyprávím příběh Lidic a jejich obyvatel. Přátelství mezi Stoke on Trent a Lidicemi mi hodně dalo, cítím se zakořeněný a patřící k přátelům. Pokouším se tuto vazbu zabezpečit a upevnit pro obě strany.

 Potom třeba ten stín zlomeného stromu za nějaká léta zesvětlá.
 
Název: “For Lidice” - Pro Lidice
Akvarel 19 x 63 cm
Rok: 2015