059
 

Herbert Kisza

Akademický malíř

nar.1943 v Podoboře u Českého Těšína
 

 Studoval na VŠUP v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Fišárka.

 Po studiích učil krátkou dobu v LŠU v Kadani.

 Věnuje se grafice, malbě, sochařství a vlastní galerii u Netopýra v Kadani.

 Pro Kiszovu malbu a grafiku je charakteristická měkká básnivá atmosféra a prostorová hloubka, kterou v grafice dociluje použitím techniky akvatinty (tisk z hloubky).

 Herbert Kisza je v pravém slova smyslu moderním romantikem.

 Jeho díla najdeme ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, v galeriích výtvarného umění v Litoměřicích, Mostě, Liberci.
 

Název: Hrušeň
aquatinta 10 x 13,5 cm
rok: 2015
 

Autor zapůjčil k vystavování autorský tisk, a dalších 9 pro dobročinné užití spolku. OSL mu za tuto iniciativu děkuje.