061
 

Bohuslav Valenta

1930 Východní Čechy - 2003 Kladno
 

 Po otevření škol po válce studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou u profesora Václava Pokorného.

 Po absolvování studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru monumentální malby u profesora Emila Filly. Studia dokončil v roce 1954.

 Po absolvování základní vojenské služby a brigádě při výstavbě hutního závodu v Ostravě, nastoupil do propagace v Poldi Kladno (tehdy Spojené ocelárny), kde pracoval až do odchodu do důchodu s výjimkou  několika posledních let, kdy vlastně stejnou práci dělal v Muzeu Poldi.

 Celý život se po práci věnoval volné tvorbě malířské, grafické a kreslířské a zůstal věrný kubistickému projevu, který představoval jeho učitel prof. Filla.

 Valentova tvorba je rozsáhlá hlavně proto, že své obrazy nerad prodával a raději je přemalovával když zjistil, že zadané téma již dostatečně zvládnul.

 Jeho projev je označován jako poetický kubismus, což je velice přesné pojmenování. V grafické práci se vyjadřoval převážně technikou suché jehly, ale existuje i několik leptů, převážně ze školních let. Grafický list ve sbírce věnované Lidické hrušni je přesnou ukázkou Valentovy tvorby.
 

Název: „Lidické reminiscence”
Grafický list, suchá jehla
Rok 1989