063

Ruth Hálová

RNDr.

nar. 26. února 1926 v Českém Krumlově v židovské rodině.
Zemřela 28. dubna 2020.

 Chodila pět let do německé obecné školy a poté přešla na německé gymnázium.

 V roce 1938 byla kvůli svému židovskému původu na gymnáziu šikanována.  Rodina se odstěhovala do Protivína a pak do Prahy. Iniciativou její matky se dostala ve svých 13 letech, jako "Wintonovo dítě" do Británie.

 Základní školu ve Shirley u Birminghamu dokončila v roce 1940 a pak přešla na střední školu v Rugby u  Coventry, kterou ukončila maturitou, tzv. Oxford School Certificate.

 24. září 1945 se Ruth vrátila do Československa, kde se setkala s maminkou, která přežila válku v Terezíně.

 Po válce vystudovala mikrobiologii na přírodovědecké fakultě v Praze a pracovala v laboratořích nemocnic v Motole, v Karlových Varech a v Ústí nad Labem. Později se přestěhovala do jižních Čech, kde podnes žije v Holubově u Českého Krumlova.

 Jejím koníčkem se stalo malování přírodnin s výrazným posunem k abstrakci.

 Název: „Lidická hrušeň” 
 Olej  50 x 70 cm
 Rok 2017

Zapůjčeno ze soukromé sbírky