075
 

Jan Petr

nar. 5. srpna 1953 na Kladně
 

 Osud rodiny ing. Jana Petra je spojen od pradávna s prvním odbojem, kdy jeho praděd - legionář Václav Lefler, byl popraven 6.6.1918, jako zajatý legionář, maďarským honvédským plukem v Jekatěrinoslavi (v dnešním Dněpropetrovsku).Prapradědeček Jan Lefler padl jako rakousko-uherský voják neznámo kde, ani kdy.

 Babička pana Petra , vdova  od  roku  1935, Anna Makovičková rozená Leflerová, byla zatčena 13. 9. 1944 a perzekuována za odbojovou činnost nejprve v Terezíně a nakonec v Ravensbrücku. Zde trpěla společně s Lidickými ženami. Na  konci  války prošla i transportem smrti a domů do Kladna se vrátila až 31. 5. 1945.

 Otec Robert Petr pocházel z Plzně. Studoval VŠ báňskou v Příbrami, kde byl předsedou studentského spolku. Zatčen gestapem byl  při  akci  17. listopad  v roce 1939, byl vězněn na Pankráci a pak v Sachsenhausenu. Když se po válce  vrátili z koncentračních táborů domů, tak se v 50. letech nevyhnuli ani otec, ani babička další perzekuci.

 Lze tedy říci, že rodina malíře Jana Petra má k osudu některých obyvatel starých Lidic velice blízko.

Název: "Lidice 1942"
olej  30 x 40 cm
Rok:  2018